fbpx

மார்பகப்புற்றுநோயின்அறிகுறிகள்

உலகம் முழுக்கவெமே புற்றுநோய்களுள் பல வகைகள் உள்ளன. நம் உடலில் எத்தனை உறுப்புகள் உள்ளனவோ, அத்தனை வகையான புற்றுநோய்கள் உள்ளன என்று கூடச் சொல்லலாம்! இதில் குறிப்பாக பெண்களை மட்டும் தாக்கும் புற்றுநோய்தான் மார்பகப்…