fbpx
LOADING

Type to search

பல்பொருள்

Legend Meaning in Tamil

Legend  meaning in Tamil | தமிழில் லெஜண்ட் எளிய அர்த்தம்

Legend  meaning in Tamil:

இந்த பத்தியில் லெஜண்ட் என்ற ஆங்கில வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம் meaning, ஒத்த சொற்கள் (Synonyms), மற்றும் எதிர்ச்சொற்களை (Antonyms) பார்ப்போம்.

‘Legend’ உச்சரிப்பு= லெஜெண்ட்

Legend  meaning in Tamil:

Legend என்ற சொல் ஒரு பெயர்ச்சொல்Noun மற்றும் பெயர் உரிச்சொல் adjective ஆகும்.

Legend Meaning: தமிழ் அர்த்தம்

புராணம், புராண, லெஜெண்ட், புராணக்கதை.

1. ‘புராணம்’ என்பது ஒரு பாரம்பரியக் கதை, சில சமயங்களில் பிரபலமாக வரலாற்றுக் கதையாகக் கருதப்படுகிறது.

2. ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில், மிகவும் பிரபலமான அல்லது மோசமான நபர், லெஜெண்ட் என்று அழைக்கப்படுவார்.

3. மிகவும் பிரபலமான நபர் ஒரு லெஜெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

4. புராணம் என்பது ஒரு கல்வெட்டு, குறிப்பாக ஒரு நாணயம் அல்லது பதக்கம்.

5. லெஜண்ட் என்பது ஒரு வரைபடம் அல்லது வரைபடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளை விளக்கும் வார்த்தையாகும்.

Legend as a noun | பெயர்ச்சொல்

  • Legend- noun பெயர்ச்சொல் 
  • Legends. – plural noun பன்மை பெயர்ச்சொல்

1. புராணக்கதைகள் வரலாற்றுக் கதைகளைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

2. ஒரு துறவியின் வாழ்க்கையின் கதையைக் குறிக்க புராணக்கதை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. லெஜண்ட் என்பது ஒரு நபரின் குணாதிசயங்கள் கெட்டது அல்லது நல்லது என்பதை விளக்க பயன்படுகிறது.

4. கல்வெட்டு, நாணயம் அல்லது பதக்கம்.

5. வரைபடம் அல்லது வரைபடத்தின் குறியீடு.

Examples of Legend as a noun| பெயர்ச்சொல்லாக Legend என்பதன் உதாரணம்:

1. English: The legend of King Solomon

Tamil: சாலமன் மன்னரின் புராணக்கதை

2. English: The building illustrates the Legend of the Kingdom.

Tamil: இந்த கட்டிடம் ராஜ்யத்தின் புராணக்கதையை விளக்குகிறது.

3. English: Queen Victoria is a Living Legend.

Tamil: விக்டோரியா மகாராணி அவரைப் பின்பற்றுபவர்களிடையே வாழும் லெஜண்ட்.

4. English: A picture of the queen with the legend is inscribed in their currency.

Tamil: புராணக்கதையுடன் ராணியின் படம் அவர்களின் நாணயத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. English: If you achieve the target, you will be known as a legend in the future.

Tamil: நீங்கள் இலக்கை அடைந்தால், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு லெஜண்ட் என்று அறியப்படுவீர்கள்.

6.  English: According to the legend, that battle never took place. 

Tamil: புராணத்தின் படி, அந்த போர் ஒருபோதும் நடக்கவில்லை. 

7. English: His legend is very popular in his country.

Tamil: அவரது புராணக்கதை அவரது நாட்டில் மிகவும் பிரபலமானது.

8. English: Is it true or is it merely a legend?

Tamil: இது உண்மையா அல்லது வெறும் புராணக்கதையா?

9. English: While I’ve never known what lies within the place, legend says it’s the key to the mystery.

Tamil: அந்த இடத்தினுள் என்ன இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும், அது மர்மத்தின் திறவுகோல் என்று புராணக்கதை கூறுகிறது.

Legend as an adjective: பெயர் உரிச்சொல்

1. ஒரு புராணக்கதை அல்லது புனைவுகளுடன் தொடர்புடையது.

2. புராணங்களில் மட்டுமே தோன்றும்.

3. ஒரு புராணக்கதையின் சிறப்பைக் கொண்டது, கட்டுக்கதை.

4. கற்பனை செய்ய முடியாத பெருந்தன்மை கொண்டவர், கதைகளைத் தூண்டும் அளவிற்கு சிறப்பானது. 

Examples of legend as an adjective: Legend பெயர் உரிச்சொல் எடுத்துக்காட்டுகள்:

1. English: His composure and attitude in that situation were legendary

Tamil: அந்தச் சூழ்நிலையில் அவரது அமைதியும் அணுகுமுறையும் பழம்பெரும் அமைதி இருந்தது.

2. English: The story opens with the legendary King Solomon, a great hero praised by his loyal followers.

Tamil: பழம்பெரும் மன்னர் சாலமன், அவரது விசுவாசமான சீடர்களால் பாராட்டப்பட்ட ஒரு சிறந்த கதாநாயகனுடன்  கதை தொடங்குகிறது.

Synonyms and Antonyms of ‘Legend’| ‘லெஜண்ட்’ என்பதன் ஒத்த மற்றும் எதிர்ச்சொற்கள்

Synonyms of Legend| ‘லெஜண்ட்’ என்பதன் ஒத்த சொற்கள்

1. Fabulous

2. Fabled

3. Storybook

4. Traditional

5. Mythic

6. Heroic

7. Ancient

8. Infamous

9. Fictional

10. Symbolic.

Antonyms of ‘Legend’| ‘லெஜண்ட்’ என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள்

1. Truth

2. Low status

தொடர்புடைய பதிவுகள் :

இந்துத்துவா என்றால் என்ன?
Intrusive Tamil Meaning: தமிழ் பொருள்
சிங்களத் திரைப்படங்களைத் தயாரிக்கப்போகும் லைகா புரொடக்ஷன்ஸ்..!!
இந்தியா-குடிகளும் அவர்கள் குடிப்பழக்கமும் 
Virtual Meaning in Tamil
பெண்ணியவாதிகள் அழகு சாதனப் பொருட்களை அதிகம் விரும்புபவர்களா? ஆராய்ச்சி முடிவுகள் சொல்வது என்ன?
உயிரினப் பேரழிவு ஏற்பட உண்மையான காரணம் என்ன? ஆய்வு தரும் தகவல்
இந்தியாவில் தங்க நகைகள் இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடு! சட்டத்தின் ஓட்டைகளைப் பயன்படுத்தி வந்தவர்களுக்கு ...
தமிழர்களின் தாயக நிலத்தில் இருந்து பௌத்த சின்னங்களை அகற்ற மோடியிடம் தமிழர்கள் கோரிக்கை!
யாழ்ப்பாணம் அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த ஐந்து லட்சுமி நாணயங்கள்!!
Tags:
முன்னைய பதிவு
அடுத்த பதிவு

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up