fbpx
LOADING

Type to search

பல்பொருள்

Intrusive Tamil Meaning: தமிழ் பொருள்

Intrusive- ஊடுருவும்/ ஊடுருவி

இந்தப் பகுதியில், ‘ஊடுருவும்’ என்ற வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தத்தைப் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம். மேலும், ‘ஊடுருவி’ என்பதன் ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் அவை ஒரு வாக்கியத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் காண்போம். 

Intrusive pronunciation/ உச்சரிப்பு: இன்றுஸ்சிவ்

Intrusive என்ற வார்த்தையின் வரையறை:

 • ஊடுருவல் என்பது விரும்பத்தகாத அல்லது அழைக்கப்படாத மற்றும் தொந்தரவு அல்லது அதிருப்தியை உருவாக்குவதைக் குறிக்கிறது.
 • ஊடுருவல் என்பது ஒரு நபரை எரிச்சலூட்டும் மற்றும் சங்கடமான முறையில் அல்லது அவரை பாதிக்கும் விதத்தில் நடந்துகொள்வது ஆகும்.

ஊடுருவல் என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல் Adjective.

Examples of Intrusive in a sentence:

1. English: He’s stood up against his family for some intrusive friends.

Tamil: சில ஊடுருவும் நண்பர்களுக்காக அவர் தனது குடும்பத்திற்கு எதிராக நின்றார்.

2. English: He is basically an intrusive person in nature, hence he has no friends.

Tamil: அடிப்படையிலேயே அவர் ஊடுருவும் இயல்புடையவர், எனவே தான் அவருக்கு நண்பர்கள் இல்லை.

3. English: Intrusive power and immense wealth made him egoistic in nature.

Tamil: ஊடுருவும் சக்தியும், அபரிமிதமான செல்வமும் அவரை அகங்காரமாக ஆக்கியது.

4. English: He heard intrusive voices in his head, which made him loss his sense and act rashly.

Tamil: அவர் மனதில் ஊடுருவும் குரல்கள் கேட்டன, இது அவரை உணர்வை இழந்து அவசரமாக செயல்பட வைத்தது.

5. English: This new technology is intrusive and difficult to use, especially for the ones who don’t understand this technology.

Tamil: இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் ஊடுருவும் மற்றும் அது பயன்படுத்த கடினமாக உள்ளது, குறிப்பாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு.

6. English: Some believe that there is a connection between an intrusive thought and a depressed mind.

Tamil: ஊடுருவும் எண்ணத்திற்கும் மனச்சோர்வடைந்த மனதிற்கும் இடையே தொடர்பு இருப்பதாக சிலர் நம்புகிறார்கள்.

7. English: In the end it turns out that the caller was an intrusive person who wanted to prank them.

Tamil: இறுதியில்,  அவர்களை கேலி செய்ய விரும்பிய ஒரு ஊடுருவும் நபர் தான் அழைப்பாளர்.

8. English: Without being intrusive, both of them listened to the call fully and discussed the outcome.

Tamil: இருவரும் ஊடுருவாமல், அழைப்பை முழுமையாகக் கேட்டு, முடிவைப் பற்றி விவாதித்தனர்.

9. English: If a person who is mentally competent would be required to give consent, it is how intrusive research is characterised.

Tamil: மனதளவில் திறமையான ஒரு நபர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்றால், அதன்படியே ஊடுருவும் ஆராய்ச்சி  வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

10. English: He ordered his friend to be less intrusive and more understanding in his relationship.

Tamil: அவர் தனது உறவுமுறையில் குறைவான ஊடுருவல் மற்றும் அதிக புரிதலுடன் இருக்குமாறு தனது நண்பருக்கு உத்தரவிட்டார்.

Synonyms of Intrusive: ஒத்த சொற்கள் 

 • Busy
 • Interfering
 • Intruding
 • Meddlesome
 • Meddling
 • Nosy
 • Officious
 • Presuming
 • Protrusive
 • Prying
 • Pushing
 • Snoopy
 • Bold
 • Brazen
 • Rude
 • Insolent
 • Invading 

Antonyms of Intrusive: எதிர்ச்சொற்கள்

 • Hands-off
 • Uninvolved
 • Quiet
 • Reclusive
 • Reserved
 • Reticent
 • Silent
 • Taciturn
 • Restrained
 • Subdued

தொடர்புடைய பதிவுகள் :

சுமேரியர்கள் கண்டுபிடித்த கால அமைப்பு! ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக பயன்படுத்திவரும் மனித இனம்!!
மணிப்பூர்: மறையுமா மனங்களின் வடு?
படைப்பாற்றலில் கற்பனைத்திறனில் மனிதனை மிஞ்சும் சாட்ஜிபிடி (ChatGPT)!! ஆகச்சிறந்த படைப்பாளிகள் கூட சா...
இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் திருப்பதி பாலாஜி கோயில்கள்! பான்-இந்தியா கடவுளாகும் வெங்கடாஜலபதி!!
Ugly Tamil Meaning
அரிசி மூட்டைகளை வாங்கிக்குவிக்கும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்! அரிசி ஏற்றுமதித் தடையின் விளைவுகள்!!
உலக நாடுகளில் மிகவேகமாக உயரும் அரிசியின் விலை - இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக "சீரற்ற பருவமழையால் பாதிக்...
சந்திரனின் பார்க்கப்படாத பக்கங்களை வெளியிட்ட சந்திராயன் - 3..! தரையிறங்கும் முன்பே அதகளம்..!!
Freelancer Meaning in Tamil
இந்தியாவில் காணாமல் போன பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் அதிர்ச்சியளிக்கும் எண்ணிக்கை! வெறும் எண்களாக பார...
Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *