fbpx
LOADING

Type to search

பல்பொருள்

திருமணப்பொருத்தம்பார்ப்பதுஎப்படி?

நல்ல திருமணம் ஒருவருடைய வாழ்க்கையை நன்முறையில் மாற்றும். சிறந்த கணவரோ மனைவியோ அமையப்பெற்றவர்கள் தங்களுடைய தொழிலில், பணியில், தனிப்பட்டமுறையில்நன்குமுன்னேறுவதைப்பார்க்கிறோம். இன்னொருபக்கம், இந்தப்பொருத்தம்சரியாகஅமையாவிட்டால்அவர்கள்சோர்ந்துபின்தங்குவதும்உண்டு. அதனால்தான், மகிழ்ச்சியானவாழ்க்கைக்கும்முன்னேற்றத்துக்கும்சரியானமாப்பிள்ளை, பெண்ணைப்பொருத்தம்பார்த்துத்திருமணம்செய்துவைக்கும்பழக்கம்உள்ளது.

இந்தியப்பெற்றோர்தங்களுடையமகன்அல்லதுமகளுக்குப்பொருத்தமானவாழ்க்கைத்துணையைத்தேடும்போது, இந்தப்பொருத்தத்துக்குமிகுந்தமுக்கியத்துவம்அளிக்கிறார்கள். நன்குபொருந்தும்ஒருவரைத்திருமணம்செய்துவைக்கவேண்டும்என்றுவிரும்புகிறார்கள். இதற்குஅவர்கள்மிகுந்தநேரமும்உழைப்பும்பணமும்செலவிடுகிறார்கள்.

திருமணப்பொருத்தம்என்றால்என்ன?

ஆண்கள், பெண்களுடையபிறந்தநட்சத்திரம், ராசிஆகியவற்றின்அடிப்படையில்அவர்களைப்பலவகைகளில்பொருத்திப்பார்ப்பதுதான்திருமணப்பொருத்தம்எனப்படுகிறது. இந்தப்பொருத்தம்நன்குஅமையும்ஜோடிகளுக்குத்திருமணம்செய்துவைப்பதுஅவர்களுக்குநன்மையைத்தரும்என்றுநம்பப்படுகிறது.

திருமணப்பொருத்தம்பார்க்கும்வல்லுனர்கள்இந்தப்பணியைச்செய்கிறார்கள். இதைப்பொதுமக்களும்கற்றுக்கொள்ளலாம், முறையாகக்கற்றுக்கொண்டுபொருத்தம்பார்ப்பதன்மூலம்பிறருடையவாழ்க்கையில்நல்லமாற்றத்தைக்கொண்டுவரலாம். இதற்குப்பலநூல்கள், இணையத்தளங்கள், வீடியோபாடங்கள்உள்ளன. ஏற்கெனவேஇந்தத்துறையில்செயல்பட்டுவருவோரிடம்பாடம்கற்றுக்கொண்டும்செயல்படலாம்.

திருமணப்பொருத்தம்பார்க்கப்பயன்படுத்தப்படும்தகவல்கள்

பொதுவாகத் திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு மணமகள், மணமகனுடையபெயர்கள், பிறந்தநாள், இராசி, நட்சத்திரம்ஆகியவைகருத்தில்கொள்ளப்படுகின்றன. இவற்றின்அடிப்படையில்ஒருபொதுவானபொருத்தப்பட்டியலைஉருவாக்கலாம். இதைச்செய்கிறகணினிமென்பொருள்கள்கூடஉள்ளன. இணையத்திலும்இந்தவசதிபலதளங்களில்கிடைக்கிறது.

ஆனால், இதுபோன்றபொதுவானதகவல்களின்அடிப்படையில்உருவாக்கப்படும்பொருத்தம்அடிப்படையானதுமட்டும்தான். அதன்பிறகு, அனுபவம்மிக்கஒருசோதிடரிடம்கூடுதல்ஆய்வைச்செய்துபொருத்தம்பார்ப்பதுதான்நடைமுறையில்இருக்கிறது.

எல்லாப்பொருத்தங்களும்இருக்கவேண்டுமா?

திருமணப் பொருத்தம் பார்க்கிறவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களில் பொருத்தம் அமைகிறதா என்று கவனிக்கிறார்கள். இந்தப் பொருத்தங்கள் அனைத்தும் சரியாக அமைகிற ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதே நேரம், எல்லாப்பொருத்தங்களும்இருக்கவேண்டும்என்கிறகட்டாயம்இல்லை, அவைஎந்தஅளவுகூடுதலாகஉள்ளனவோஅந்தஅளவுநல்லது.

பொருத்தம்துல்லியமாகப்பார்க்கப்படுகிறதாஎன்றுஎப்படித்தெரிந்துகொள்வது?

இந்தத் துறையில் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு முறையில் பொருத்தம் பார்க்கிறவர்களாக இருப்பதாலும், இதற்குப்பலவழிமுறைகள்பின்பற்றப்படுவதாலும், பலபொருத்தங்களைச்சிந்திக்கவேண்டியிருப்பதாலும், அதற்குப்பலதகவல்கள்பயன்படுத்தப்படுவதாலும், திருமணப்பொருத்தத்தின்துல்லியத்தன்மையைஉறுதிசெய்வதுஎளிதில்லை. அதாவது, ஒருவர்பொருத்தம்நன்றாகஇருக்கிறதுஎன்றுசொல்வதைநம்புவதா, வேண்டாமாஎன்றுதீர்மானிப்பதுகடினம்.

இதனால், சிலர்ஒன்றுக்குமேற்பட்டவல்லுனர்களிடம்பொருத்தம்பார்க்கக்கூடும். அவர்கள்இதற்குமுன்பார்த்தபொருத்தங்கள்சரியாகஅமைந்துள்ளனவாஎன்பதைக்கவனிக்கக்கூடும், இப்படிச்சிலவழிகளில்நாம்திருமணப்பொருத்தத்தைஓரளவுஉறுதிசெய்யலாம். எனினும், உண்மைநிலைஒவ்வொருவருடையவாழ்க்கையில்மாறும்என்பதுதான்உண்மை.

மனப்பொருத்தத்தையும்கவனிப்போம்

திருமணப் பொருத்தம் பார்க்கப் பல முறைகள் இருப்பினும், மனப்பொருத்தம்என்றஇயல்பானபொருத்தமும்முக்கியமானதுதான். திருமணம்செய்துகொண்டுபலஆண்டுகள்சேர்ந்துவாழப்போகும்ஆணும்பெண்ணும்ஒருவருக்குஒருவர்மனத்தளவில்பொருந்தியுள்ளார்களாஎன்பதையும்பெற்றோர்கவனித்துஅதையும்தங்களுடையதீர்மானித்தலின்போதுகருத்தில்கொண்டால், மணமக்கள்அனைத்துநலன்களுடன்சிறப்பாகவாழ்வார்கள்.

தொடர்புடைய பதிவுகள் :

மணிப்பூர் : பெண்களை நிர்வாணமாக்கி பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி ஆயிரக்கணக்கானோர...
உலக மக்கள் தொகையில் பாதி பேர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்தான்! 21 வருடங்களாக செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி சொ...
Vocabulary Meaning in Tamil
நீண்ட நேரம் திரையைப் பார்ப்பதால் குன்றி நிற்கும் குழந்தைப்பருவம் பற்றிய ஆய்வு சொல்வதென்ன..?!
மாகாணத் தேர்தல்களை நடத்த விக்கிரமசிங்கேவிடம் மோடி வலியுறுத்த வேண்டும் - இலங்கை தமிழ்ச் சமூகம் மோடியி...
பாதுகாப்பான காற்று மாசு அளவென்பது ஒரு மாயை! எல்லாமே மூளைக்கு தீங்குதான்!!
படைப்பாற்றலில் கற்பனைத்திறனில் மனிதனை மிஞ்சும் சாட்ஜிபிடி (ChatGPT)!! ஆகச்சிறந்த படைப்பாளிகள் கூட சா...
விமான விபத்தில் இறந்துவிட்டாரா ரஷ்யாவின் தனியார் இராணுவ கம்பெனியின் தலைவர்..? 
இந்தியாவின் ஆபாசத் தடைச்சட்டங்களும் பெண்கள் மீதான சமூகத்தின் கட்டுப்பாடுகளும்…
அதிகம் புரோட்டீன் வேணுமா? பிக்கி சோய் சாப்பிடலாம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *