fbpx
LOADING

Type to search

பல்பொருள்

சர்வேஎண்பார்ப்பதுஎப்படி?

வீடு, நிலம்போன்றவற்றைவாங்கும்போதுஅதைப்பதிவுசெய்வதற்குஅரசுஅலுவலகத்துக்குச்செல்கிறோம். அங்குபலவிதமானநடைமுறைகளைப்பின்பற்றிநம்முடையசொத்துக்கானபத்திரங்களைப்பெறுகிறோம். அதைவீட்டிலோவங்கியின்பாதுகாப்புப்பெட்டகத்திலோவைத்துவிடுகிறோம். பெரும்பாலானோர்அந்தப்பத்திரத்தைஒழுங்காகப்படிப்பதில்லை. அப்படிப்படித்தாலும்அதுபலருக்கும்புரிவதில்லை.

ஆனால், லட்சக்கணக்கில்செலவுசெய்துசொத்துவாங்கும்ஒருவர்அதன்பத்திரத்தைமுறையாகப்படித்துத்தெரிந்துகொள்ளாமல்இருப்பதுபின்னால்பெரியபிரச்சனைகளைக்கொண்டுவரக்கூடும். அதுமட்டுமின்றி, சொத்தைவைத்துக்கடன்பெறுவதுஅல்லதுசொத்தைவிற்பதுபோன்றசூழல்களிலும்இதுஓர்அவசியத்தேவையாகஇருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, நம்முடையசொத்தைவிற்கும்சூழ்நிலையில்அதன்சர்வேஎண்என்னஎன்றுபிறர்கேட்பார்கள். அப்போதுஅந்தச்சர்வேஎண்ணைப்பார்ப்பதுஎப்படிஎன்றுநமக்குத்தெரிந்திருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால்இதற்குநாம்பிறரைச்சார்ந்திருக்கநேரலாம். ஒருவேளைஅவர்கள்நம்மைஏமாற்றுபவர்களாகஅமைந்துவிட்டால்பிரச்சனைதான்.

இங்குசர்வேஎண்என்பதுஓர்எடுத்துக்காட்டுதான். இதுபோல்சொத்துதொடர்பானபலதகவல்களும்அந்தப்பத்திரத்தில்இடம்பெற்றிருக்கும்இவற்றைப்படித்துத்தெரிந்துகொள்ளக்கற்பதுநல்லது.

சர்வேஎண்ணைஎங்குபார்க்கவேண்டும்?

சர்வே எண்ணைப் பார்ப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய சொத்துப் பத்திரத்தை எடுக்கவேண்டும். அது உங்களிடம் தாளில் எழுதப்பட்ட வடிவில் இருக்கலாம், அல்லது, கணினியிலோசெல்பேசியிலோபடம்பிடிக்கப்பட்டவடிவில்இருக்கலாம், அல்லது, இயந்திரத்தில்பிரதிஎடுத்தவடிவில்இருக்கலாம். இப்படிஏதோஒருமுறையில்நீங்கள்பத்திரப்படுத்திவைத்திருக்கும்சொத்துப்பத்திரத்தைஎடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதன்பல்வேறுபகுதிகளைப்பொறுமையாகப்படித்துத்தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

சொத்துப்பத்திரங்கள்சட்டமொழியில்எழுதப்படுவதால்நம்மைப்போன்றபொதுமக்கள்அதைப்படிக்கச்சிரமப்படுவதுஇயல்புதான். ஆனால், நல்லவேளையாக, பெரும்பாலானசொத்துப்பத்திரங்கள்ஒருகுறிப்பிட்டவடிவத்தில்தான்அமைகின்றனஎன்பதால்இந்தத்துறையில்அனுபவமுள்ளவர்களிடம்அந்தச்சொற்களைச்சொல்லித்தெளிவுபெறலாம். இணையத்திலும்இதுபற்றிநிறையத்தகவல்கள்கிடைக்கின்றன.

சர்வேஎண்என்பதுஎன்ன?

சர்வே எண்ணைத் தமிழில் புல எண் என்றும் அழைக்கிறார்கள். அதாவது, நம்முடையநாட்டில்இருக்கும்பகுதிகள்பலமாநிலங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல், ஒவ்வொருமாநிலமும்பலமாவட்டங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொருமாவட்டமும்பலவட்டங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத்தாலுக்காஎன்றும்அழைக்கிறார்கள்.

அதன்பிறகு, ஒவ்வொருவட்டமும்பலகிராமங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குள்தான்நிலங்கள்வருகின்றன. இந்தநிலங்களுக்குள்உள்ளஉட்பிரிவுகள்ஒவ்வொன்றுக்கும்தனித்தனிஎண்வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தான்புலஎண்என்கிறார்கள்.

உங்களுடையசொத்துப்பத்திரத்தில்மேற்கண்டதகவல்கள்அனைத்தையும்நீங்கள்இந்தவரிசையில்காணலாம், அதில்சர்வேஎண்ணையும்கண்டறியலாம்.

சர்வேஎண்ணைப்பத்திரப்படுத்துதல்

உங்களிடம் உள்ள சொத்துகள் அனைத்தின் பத்திரங்களையும் இவ்வாறு ஆராய்ந்து, அதில்உள்ளசர்வேஎண்களைக்கண்டறிந்துபத்திரமாகக்குறித்துவைத்துக்கொள்வதுசிறப்பாகும். இதன்மூலம், வருங்காலத்தில்இன்னொருசொத்தின்சர்வேஎண்ணைத்தேடவேண்டியிருந்தால்அதன்பத்திரத்தைஎடுத்துப்பார்த்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியதில்லை. சட்டென்றுஇந்தப்பட்டியலில்இருந்துசர்வேஎண்ணைச்சொல்லிவிடலாம்.

இப்போது, இணையத்திலும்சர்வேஎண்ணைக்கண்டறியும்வசதிவந்துவிட்டது. எடுத்துக்காட்டாக, தமிழ்நாட்டுச்சொத்துகளின்சர்வேஎண்ணைக்காணத்தமிழகஅரசின் eservices.tn.gov.in என்றஇணையத்தளம்பயன்படுகிறது.

சர்வேஎண்என்பதுஒருநிலத்தின்மதிப்பைத்தெரிந்துகொள்வது, வில்லங்கச்சான்றிதழ்பெறுவது, இன்னும்பலவிதங்களில்நமக்குப்பயன்படுகிறது. அதனால், நம்முடையசொத்தின்சர்வேஎண்ணைஎடுக்கக்கற்றுக்கொள்வதும்அதைப்பத்திரப்படுத்துவதும்முக்கியமாகிறது.

சிலநேரங்களில்சர்வேஎண்தவறாகஇருக்கலாம். அப்போதுஉடனடியாகஉரியஅலுவலர்களுக்குத்தெரிவித்துமறுஆய்வின்மூலம்அதைச்சரிசெய்யவேண்டும். இல்லாவிட்டால்சொத்தின்உரிமைபற்றியபிரச்சனைகள்எழக்கூடும். இந்தக்கண்ணோட்டத்திலும்சர்வேஎண்ணைத்தெரிந்துகொள்வதுநல்லது.

தொடர்புடைய பதிவுகள் :

வளையல் ஸ்டாண்ட் செய்வது எப்படி...?
வறுமையின் பிடியிலிருந்து விடுபடும் இந்திய தேசம்! உலக வறுமைக் குறியீடு இந்தியாவைப் பற்றிக் கூறுவது என...
பெண் ஏன் அடிமையானாள்..?
சோஷியல் மீடியா மயக்கத்தில் இந்தியா - முளைக்கும் திடீர் பிரபலங்கள்
Accent Meaning in Tamil
Ethics Meaning in Tamil 
எப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுக்குள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்? புதிய டேட்டிங் ஆப்கள் சொல்வதென்ன?!
உலக மக்கள் தொகையில் பாதி பேர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்தான்! 21 வருடங்களாக செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி சொ...
உயிரினப் பேரழிவு ஏற்பட உண்மையான காரணம் என்ன? ஆய்வு தரும் தகவல்
ராக்கெட்டில் ஏறிய தக்காளி விலை, காய்கறிகள் விலையனைத்தும் எக்குத்தப்பாக உயர்கிறது - பருவமழை காலங்கடந்...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *